CAT  |  ES
 • 

  "Nus a la xarxa"


  Prevenció del cyberbullying


  Espais Humans és una entitat que treballa pel benestar de les persones. En aquesta web volem contribuir a informar sobre la necessària precaució davant un mal ús de les noves tecnologies. I també sobre la reflexió ineludible que ens han de suscitar aquestes. Es evident que les noves tecnologies han entrat amb força a les nostres llars i possiblement els més joves són, a la vegada, els més vulnerables i els més entesos en aquestes noves tecnologies. Els pares i mares analfabets digitals s’enfronten a la difícil tasca de gestionar un bon ús de les TIC sense un coneixement profund del seu abast, potencialitat i prejudicis. Per aquesta raó, la web de www.ciberassetjament.cat vol ser referent d’informació a pares, mares, educadors i educadores que vulguin tenir una informació més acurada sobre la prevenció i problemàtica que poden presentar un ús indegut de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

  En aquesta web es poden fer arribar suggerències, denúncies o sol·licitar informació per tal d’atendre casos de ciberassetjament. Un equip d’educadors i psicòlegs us oferiran assessorament gratuït.

  D’altra banda també estem a disposició de centres educatius per la gestió, formació i assessorament psicosocial de casos de ciberassetjament.

 • Què és el ciberassetjament a menors o Ciberbullying?


  foto
  Cyberbullying és l'assetjament mitjançant tecnologies digitals, incloent telèfons mòbils, correu electrònic o altres plataformes socials a internet. Les NTIC han arribat amb força i amb l’evidència que són útils pel dia a dia. Són moltes les avantatges per a la nostra quotidianitat en gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Ara bé, un mal ús de les NTIC poden generar problemes importants amb conseqüències socials, psicològiques i jurídiques. El ciberassetjament no és res més que l’assetjament traslladat a la xarxa però amb algunes particularitat, és a dir:

  El ciberassetjament és increïblement invasiu, es pot produir en qualsevol moment i a qualsevol lloc on ens podem trobar davant d’una pantalla. Per tant, es probable que es doni fora de l’escola, fins hi tot a casa teva i pot donar-se en qualsevol moment.

  D’altra banda una altra característica és l’amplia audiència a qui pot arribar la informació confidencial, fotografies compromeses o privades. És molt possible que un cop penjat a la xarxa determinada informació, aquesta informació quedi fins hi tot fora de control per part de la persona assetjadora fins al punt de romandre sense poder-les treure de la xarxa després d'entendre jurídicament el cas i oferir suport a la víctima.

  Una altra característica és l’anonimat, que ofereix a l’agressor un context on es pot moure sense ser reconegut clarament, amb la qual cosa les conseqüències i les respostes per aturar el ciberassetjament no són immediates.
  Bullying Ciberbullying
  Es produeix de manera presencial De manera anònima
  En grup o individualment Individualment
  Es produeixen  agressions  físiques i verbals o exclusió social Missatges, e-mail, imatges manipulades, exclusió de xarxes socials
  Es produeix en hores escolars i l’entorn escolar. Es dóna a tot arreu i a totes hores.
  Audiència escolar. Del propi entorn escolar. Audiència molt més amplia a través de la xarxa
  Les accions es donen en l’àmbit escolar i solen quedar reduïdes a quest espai Es possible no conèixer l’abast de qui ha vist les imatges o missatges.

 • Què cal fer?


  foto
  Prevenció

  No cal dir que hem de rebre informació sobre les xarxes socials i calibrar entre tots, pares, mares i joves, tots aquells aspectes relacionats amb la privacitat i la intimitat pròpia i dels altres. Hem de considerar que la privacitat ha de ser ben gestionada per cadascú i ens hem d’adonar que s’ha d’entendre la privacitat d’una manera bidireccional respecte els altres i anar amb cura amb aquelles imatges o/i informacions que no són nostres però que ens poden arribar. Per tant, aprendre a respectar els altres i prendre una posició contra l’assetjament de tot tipus també ens pot ajudar com a primer pas per a la prevenció. A casa i a l’escola no podem ser mers espectadors sinó persones actives davant possibles agressions.

  Què cal fer davant la sospita d’estar patint ciberassetjament?

  En primer lloc hem de mirar de mantenir la calma i avaluar realment el que està succeint. De totes formes davant de qualsevol insult, amenaça o paraules fora de to, hem de ser el suficientment clars com per comunicar que no ens agraden. Si el ciberassetjament continua, comunicarem als adults els que està succeint, protegirem les nostres contes privades i bloquejarem a la persona agressora. A més a més recopilarem tot tipus de comunicació que pugui ser probatòria de la conducta de l’agressor.

  Com es pot evitar una vegada ha començat?

  Un cop es dóna un cas de ciberassetjament, o en som víctimes la resposta ha de ser immediata per part de tots plegats. Si un mateix no ha pogut aturar les agressions a través d’advertències o altres accions s’haurà de comunicar al nostre entorn per sol•licitar ajuda. Dependrà de tothom una ràpida intervenció per fer front a l’agressor i les conseqüències de la seva conducta abans que la problemàtica creixi de manera exponencial allunyant les possibilitats d’una actuació ràpida i determinant.

  Es molt possible que la víctima senti culpabilitat davant un situació de ciberassetjament i en aquest sentit s’haurà d’anar en compte per tal de no contribuir encara més al patiment que pot estar patint.

  Quin és el paper de l'escola davant un cas de ciberassetjament?

  No és fàcil el paper de l’escola en casos de ciberassetjament, especialment perquè són accions que solen tenir lloc fora de l’entorn escolar. Malgrat això les escoles no poden restar com a simples espectadors sinó que han de exercir un paper actiu davant la sospita d’un ciberassetjament per part dels seus alumnes. Evidentment, el primer és la prevenció i la informació, tant a familiars com alumnes del centre al voltant d’aspectes relacionats amb la privacitat, ús adequat de les noves tecnologies o el que en podríem anomenar ciberètica.

  D’altra banda no estaria malament la consideració que les escoles en les seves normatives internes adoptessin mesures que tinguin a veure amb el ciberassetjament, considerant que podrien ser sancionables accions realitzades fora de l’escola en les que estiguin implicats alumnes de la mateixa i que puguin tenir un efecte negatiu en la seguretat i benestar dels alumnes en el transcurs de la seva formació a l’escola.

  Quin és el paper de la família davant la problemàtica?

  Quan el clima de confiança i respecte siguin quelcom viscut amb normalitat a la família, atendre qualsevol dificultat serà sempre molt més fàcil. Sens dubte els pares, mares o tutors han de ser referents de confiança pels joves, i això no és quelcom que s’aconsegueixi en poc temps. Calen experiències i vivències que confirmin aquesta realitat. Només així ens evitarem que els joves no sàpiguen a qui recórrer en casos de necessitat o es tanquin en si mateixos a viure la dificultat sense el suport sociofamiliar.

  De totes formes quan un jove és ciberassetjat, durant aquest temps, les persones més properes han de donar-li suport. Mirar de no culpabilitzar la seva conducta i agreujar el seu patiment.
   
    Continguts de risc dels que el menor és destinatari Contactes de risc en que el menor participa d’alguna forma, encara que sigui involuntària Conductes de risc on el menor és actor participant
  Agresivitat Contingut violent i agresiu Assetjament Bullying
  Sexualitat Contingut pornogràfic Grooming, abús sexual o explotació Assetjament sexual sexting
  Valors Continguts racistes o que inciten a l’odi Persuasió ideològica Contingut creat per usuaris potencialment perillosos
  Comercial Marketing encobert Us indegut de les dades personals Joc, violació de drets d’autor

  Principals riscos online als que s’enfronten els menors que viuen en països desenvolupats (Basat en: Livingstone, Haddon, Görzig et al., 2011; Garmendia, Garitaonandia, Martinez et al., 2011)

 • 

  Espai de denúncia


  Utilitza aquest formulari per fer-nos arribar les teves experiències amb els perills d'Internet. Aquest espai està dirigit especialment a joves residents a Espanya tot i que la informació que es comparteixi podria ser útil per a terceres persones.

  Ha de quedar molt clar que no processem directament cap denúncia, només recomanem llocs on realitzar aquestes denúncies.

  Tindran prioritat en la resposta aquelles consultes sobre problemes que afectin a menors d'edat. Si no és així, no podem assegurar cap tipus de resposta, no obstant això el cas podrà servir com a advertència per a altres internautes i podrà ser recopilat a la nostra secció de casos amb aquesta finalitat, respectant l'anonimat del / la remitent.
  

  * Nom i Cognoms:
  Telèfon:
  * E-mail:
  * Observacions:

  (Tots els camps marcats amb * són obligatoris)

 • Recursos psicopedagògics:


  En aquest espais volem oferir informació bàsica a joves, pares, mares o tutors preocupats per delictes que es puguin donar a la Xarxa de tal manera que rebi una orientació bàsica per processar la seva denúncia si ho creu convenient. Es tracta doncs d’un espai d’assessorament i informació en línia per a les persones que pateixin directa o indirectament el ciberassetjament.

  Còmic nus a la xarxa

  Còmic nus a la xarxa. Prevenció del ciberassetjament.

   
  El cas d'Amanda Tood

  Aquest és un cas dramàtic del que poden arribar a fer un mal ús de les noves tecnologies. Un cas per reflexionar profundament del dolor que es pot arribar a generar. 

   

   

   


   
  Guia didàctica cyberbullying

  Guia didàctica pel treball de sensibilització

   
  Web sobre sexting

  El sexting consisteix en l'enviament de continguts de tipus sexual (principalment fotografies i / o vídeos) produïts generalment pel propi remitent, a altres persones per mitjà de telèfons mòbils.

  Sexting


    • 

  Explica'ns el teu cas


  Utilitza aquest formulari per fer-nos arribar les teves experiències amb els perills d'Internet. Aquest espai està dirigit especialment a joves residents a Espanya tot i que la informació que es comparteixi podria ser útil per a terceres persones.

  

  * Nom i Cognoms o Raó Social:
  Telèfon:
  * E-mail:
  * Comentari:

  (Tots els camps marcats amb * són obligatoris)